อาหารสำหรับทารก : เมื่อไรคุณควรเริ่มป้อนอาหารแข็ง

เมื่อลูกน้อยเติบโต ความต้องการทางโภชนาการก็ย่อมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ในช่วง
สองขวบแรก อาหารในแต่ละมื้อถูกนำไปใช้ในการเสริมสร้างสมองมากถึงร้อยละ 75 ดังนั้นอาหาร
จึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อยเป็นอย่างมาก จากนี้เราจะมาพูดถึงว่าเมื่อใดจึงควรเริ่มให้อาหารแข็งแก่ลูก และเพราะเหตุใดช่วงเวลาที่ถูกต้องจึงสำคัญมาก

1. เด็กวัยแรกเกิดถึง 6 เดือน

1.1 ความเชื่อ: เด็กทารกต้องรับประทานอาหารแข็งก่อนครบ 6 เดือน

หากคุณแม่ให้นมลูกอยู่เป็นประจำแล้ว การให้ลูกทานอาหารแข็งก่อนอายุครบ 6 เดือนนอกจากจะไม่จำเป็นแล้วยังอาจเป็นอันตรายต่อตัวเด็กด้วย โดยทารกที่รับประทานอาหาร
หรือของเหลวอื่น ๆ ที่ไม่ใช่นมแม่ก่อนอายุ 6 เดือนนั้น จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยต่าง ๆ อาทิ ท้องเสีย ซึ่งอาจทำให้เด็กผอม อ่อนแอ หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนั้นยังทำให้ลูกกินนม
ได้น้อยลง ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ลูกก็จะได้รับสารอาหารที่มีอยู่ในน้ำนมลดลงตามไปด้วย

1.2 เมื่อใดควรให้อาหารลูก

ขณะที่ลูกน้อยอายุน้อยกว่า 6 เดือน เมื่อเห็นลูกยกมือขึ้นมาจ่อที่ปาก คุณแม่หลายท่าน
อาจเข้าใจผิดว่าลูกยังหิวอยู่และนมแม่อาจไม่อยู่ท้อง แต่จริง ๆ แล้ว ลูกน้อยเพียงแค่แสดงสัญลักษณ์การป้อนอาหารตามปกติ ลูกอาจแสดงท่าทางชัดเจนขึ้นเพราะโตขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า
ลูกของคุณต้องทานอาหารแข็งก่อนกำหนด เด็กจะพร้อมรับประทานอาหารแข็งเมื่ออายุครบ 6 เดือน

1.3 ความเชื่อ: เด็กผู้ชายต้องการมากกว่าแค่นมแม่อย่างเดียว

เด็กทารกทั้งหญิงและชายต่างก็ต้องการอาหารในปริมาณเท่า ๆ กันเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตอย่างแข็งแรงและฉลาดเฉลียว ซึ่งนมแม่เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอต่อความต้องการ
ด้านโภชนาการของทั้งลูกชายหรือลูกสาวในช่วงเดือนแรก ๆ ของชีวิตแล้ว

2. อายุ 6 เดือนขึ้นไป

เมื่อลูกน้อยของอายุครบ 6 เดือน เด็กจะเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
จึงต้องการพลังงานและสารอาหารมากกว่าแค่นมแม่เพียงอย่างเดียว ในช่วงเวลานี้เด็กต้องเริ่ม
รับประทานอาหารแข็งนอกเหนือจากนมแม่ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

2.1 เมื่อใดที่ควรป้อนอาหารแข็งให้กับลูกน้อย

การจะเริ่มป้อนอาหารให้ลูกเมื่อเห็นสัญญาณว่าลูกหิว โดยในการป้อนอาหารให้แก่ลูกนั้น
ควรล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดก่อน จากนั้นควรเริ่มให้อาหารจากอ่อน ๆ ก่อน เช่น ข้าว ผลไม้หรือผักบด เพียง 2-3 ช้อน วันละ 2 ครั้ง และนอกจากนั้นคุณแม่ยังควรให้นมลูกต่อไปและบ่อยตามเท่าที่เคย
ให้กับลูกมาก่อนหน้า

2.2 กรณีของเด็กที่ไม่ได้เลี้ยงด้วยนมแม่

หากคุณไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มป้อนอาหารแข็งก็ยังคง
เป็นช่วงเวลาที่ลูกมีอายุครบ 6 เดือนเช่นเดียวกัน เพราะนี่คือช่วงวัยที่ทารกทุกคนไม่ว่าจะเลี้ยงด้วย
นมแม่หรือไม่ต้องเริ่มรับประทานอาหารแข็ง   เพื่อให้ร่างกายที่กำลังเจริญเติบโตได้รับสารอาหารครบถ้วน

2.3 ถ้าคุณแม่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี

หากคุณแม่ติดเชื้อเอชไอวี ให้ทารกรับประทานอาหารแข็งมื้อแรกเมื่ออายุครบ 6 เดือน
แต่คุณแม่ก็ยังควรให้นมลูกต่อไปในขณะที่ทานยาต้านไวรัส และปฏิบัติตามแผนการรักษา
ของคุณหมออย่างเคร่งครัด

2.4 อย่าทิ้งเวลานานเกินไปกว่าจะเริ่มป้อนอาหารแข็ง

ทารกต้องการพลังงานและสารอาหารเพิ่มเติมเพื่อช่วยการเจริญเติบโต หากคุณแม่เริ่มช้าไปเด็กอาจน้ำหนักขึ้นไม่ถึงเกณฑ์ที่เหมาะสมและอาจผอม อ่อนแอ แคระแกร็นได้

เอกสารอ้างอิง

ยูนิเซฟประเทศไทย. (2565). อาหารสำหรับทารก : เมื่อไรคุณควรเริ่มป้อนอาหารแข็ง. สืบค้น 4 กุมภาพันธ์ 2566, จาก https://shorturl.asia/KaXM2