งานวิจัยชี้ “การเล่นกับพ่อ” ส่งเสริมพัฒนาการควบคุมตนเองของเด็กได้ดีขึ้น

ผู้ปกครองแต่ละคนมีความชอบต่างกันเมื่อเล่นกับเด็ก
แต่ส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ปกครองคือต้องก้าวออกไปนอกขอบเขตที่คุ้นเคย
เด็กคือคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดหากได้เล่นและมีปฏิสัมพันธ์ในแบบต่าง ๆ กัน

ต้อม

22/02/2024

ต้อม

22/06/2023

ต้อม

31/05/2023
1 2 3