สอนลูกอย่างไรให้มีทักษะชีวิตผ่านงานบ้าน

“รอนาทีเดียวน่า หนูสัญญา เดี๋ยวทำ”
“โอ๊ย แม่จ๋า หนูต้องทำจริงๆ เหรอ”
“พี่ออยยังไม่ทำเลย ทำไมหนูต้องทำด้วย”

กี่ครั้งแล้วที่คุณได้ยินเสียงบ่นทำนองนี้ หรืออะไรคล้าย ๆ กันเวลาขอให้ลูกหลานทำงานบ้าน เรื่องนี้ทำให้ผู้ปกครองจำนวนมากเป็นกังวล และเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก การที่เด็กจะทำงานบ้านอย่างเต็มใจได้ เด็กต้องมีการไตร่ตรองอย่างผู้ใหญ่ มีความใจเย็น และเข้าใจความจำเป็นของคนอื่นมากขึ้น ซึ่งเด็กไม่ได้เกิดมาพร้อมลักษณะเหล่านี้ แต่จะค่อยๆ พัฒนาขึ้นไปตามวัย ดังนั้น หน้าที่ของพ่อแม่ คือ การปรับตัวเด็กให้เข้ากับสังคม โดยช่วยให้พวกเขาพัฒนาคุณสมบัติที่เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่ยังเล็ก

มีผลการวิจัยชี้ว่าเด็กที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานบ้านจะมีความเคารพตัวเองสูงกว่า มีความรับผิดชอบมากกว่า และสามารถรับมือกับความผิดหวังและรางวัลที่มาช้ากว่าที่คาดได้ดีกว่า ซึ่งทั้งหมดนั้นจะช่วยให้ทำผลงานที่โรงเรียนได้ดีกว่า

แล้วจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ลูกน้อยของเราเห็นคุณค่า และเต็มใจที่จะช่วยเหลืองานบ้าน สามารถติดตามวิธีมอบหมายงานบ้านให้เหมาะกับวัยของเด็กได้ในบทความ “สอนลูกอย่างไรให้มีทักษะชีวิตผ่านงานบ้าน”

เอกสารอ้างอิง

  • koolmonday (นามแฝง). (2565). สอนลูกอย่างไรให้มีทักษะชีวิตผ่านงานบ้าน. สืบค้น 9 พฤศจิกายน 2565, จาก : https://happychild.thaihealth.or.th/?p=149659