“เล่นกลางแจ้ง” ช่วยพัฒนาการในเด็กเล็กได้อย่างดี : บทเรียนจากโรงเรียนในสหรัฐฯ

การพัฒนาการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของเด็กเล็กเป็นเป้าหมายหลักของโรงเรียนนานาชาติบริติชแห่งบอสตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือการศึกษานอร์ดแองเกลีย มีเด็ก ๆ อายุตั้งแต่ 18 เดือนถึง 18 ปี และมีผู้คนจากชนชาติต่าง ๆ กว่า 80 ชาติ โดยที่โรงเรียนแห่งนี้สามารถเข้าออกพื้นที่กลางแจ้งได้อย่างอิสระ เพราะโรงเรียนมุ่งเป้าสนับสนุนพัฒนาการทางกายของเด็กทุกมิติ

ในการทำงานกับเด็กที่อายุ 18 เดือนถึงสองขวบเก้าเดือน ทำให้โรงเรียนตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของเด็ก ๆ ทั้งสองอย่างสำคัญมากสำหรับการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ดี จึงได้ปรับสถานที่กลางแจ้งของโรงเรียนให้สามารถช่วยเด็กสร้างทักษะสำคัญทั้งสองอย่างและได้ผลดีมาก ซึ่งการพัฒนาพื้นที่กลางแจ้งของโรงเรียนแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือชื่อ Every Child a Mover (เด็กทุกคนชอบเคลื่อนไหว) ซึ่งทำให้เห็นว่าระบบปรับสมดุลการทรงตัวของเด็กเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมพัฒนาการด้านการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ได้ดีมาก ซึ่งหากใครอยากรู้จักโรงเรียนนานาชาติบริติชแห่งบอสตันให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความ “เล่นกลางแจ้ง ช่วยพัฒนาการในเด็กเล็กได้อย่างดี : บทเรียนจากโรงเรียนในสหรัฐฯ”

เอกสารอ้างอิง

  • koolmonday (นามแฝง). (2565). “เล่นกลางแจ้ง” ช่วยพัฒนาการในเด็กเล็กได้อย่างดี: บทเรียนจากโรงเรียนในสหรัฐฯ. สืบค้น 9 พฤศจิกายน 2565, จาก : https://happychild.thaihealth.or.th/?p=149598