เล่นฝ่าวิกฤติโควิด-19

วันที่ต้องหยุดอยู่บ้านเป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัว ได้ใกล้ชิดกับลูกเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการให้ลูกเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพ่อแม่ เพียงแค่คุณหยุด Chat และแบ่งเวลามาเล่นกับลูก ๆ เช่น ชวนลูกทำอาหารเช้า ชวนลูก ๆ ทำสมุดภาพ เปลี่ยนมุมในบ้านให้เป็นพื้นที่เล่นสร้างสรรค์

เอกสารอ้างอิง

  • ปิดเทอมสร้างสรรค์. (2565). เล่นฝ่าวิกฤติโควิด-19. สืบค้น 9 พฤศจิกายน 2565, จาก : https://happyschoolbreak.com/why-play-06