กิจกรรม Health Talk ครั้งที่ 18 “พาศิลปะด้านใน เข้าสู่ห้องเรียน”

วันที่จัดกิจกรรม:

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567

สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท Bookscape จัดทำ โครงการ HOOK (ฮุก) ชุมชนเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว HOOK นำเสนอหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ คัดสรรประเด็นร่วมสมัยที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดพวกเขา ให้ร่วมเรียนรู้เพื่อ “เข้าใจเด็ก เข้าใจเรา เข้าใจโลก” นำสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มาร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ด้วยกันได้ฟรี

ขอชักชวนมารู้จักและแลกเปลี่ยนศิลปะด้านใน กับ อ.อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี หรือ ครูมอส ในกิจกรรม Health talk ครั้งที่ 18 “พาศิลปะด้านใน เข้าสู่ห้องเรียน”  ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

เชิญชวนเรียนรู้ คอร์สเรียนออนไลน์ “ศิลปะด้านใน จากความงามสู่ใจเด็ก” เพื่อให้การแลกเปลี่ยนที่สร้างสรรค์และนำไปต่อยอดในห้องเรียน  ซึ่งศิลปะด้านใน จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ช่วยให้เด็กได้เข้าใจตัวเอง ช่วยสร้างสมดุลทางจิตใจ และมองเห็นความงดงามของสิ่งรอบตัว

ลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/o54oMYiJy9DMrcEe6  (การอบรมนี้ไม่ต้องสมัครสมาชิก)

เอกสารอ้างอิง

Childimpact. (2567). กิจกรรม Health Talk ครั้งที่ 18 “พาศิลปะด้านใน เข้าสู่ห้องเรียน”. สืบค้น 1 กรกฎาคม 2567, จาก https://www.facebook.com/photo?fbid=830695222585230&set=a.725748643079889