ขนทัพเด็กอาชีวะติดตั้งประตูนิรภัยให้ศูนย์เด็กเล็กฯทั่วประเทศ ป้องซ้ำร้อยกราดยิงหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2565 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ติดตั้งระบบประตูป้องกันภัยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ เพื่อคัดกรองบุคคลแปลกหน้าเข้าออกในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนที่สอนเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นกลุ่มอ่อนแอทางสังคมนั้น ขณะนี้ตนได้สั่งการให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประสานกับหน่วยการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด สังกัด สพฐ. เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเอกชน สำรวจความต้องการจัดตั้งระบบป้องกันภัย ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเมคคาทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้า จัดทำและติดตั้งระบบป้องกันภัย เพื่อใช้ควบคุมการเข้าออก คัดกรองบุคคลแปลกหน้าหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดยระบบควบคุมความปลอดภัยคุณภาพสูงอาจใช้ระบบสแกนนิ้วมือ/สแกนใบหน้า แอปพลิเคชันแจ้งเตือนรูปภาพและข้อความบุคคลเข้าออก ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะไกล อีกทั้งจัดทำเหล็กดัดติดตั้งบริเวณประตู/หน้าต่างในราคาต้นทุน เพื่อจัดเตรียมความพร้อมอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันการก่อเหตุที่ไม่คาดคิดต่อไป ทั้งนี้ตนได้ประสานให้วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา โดย ผอ.ธนภัทร แสงจันทร์ และคณะ จะเป็นจังหวัดต้นแบบนำร่องในการออกแบบทดลองระบบป้องกันภัยให้กับนักเรียน       และเด็กเล็ก ในจังหวัดนครราชสีมาก่อน

อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ : https://shorturl.asia/ydao8

เอกสารอ้างอิง