ผลกระทบของคาเฟอีนต่อทารกในครรภ์มารดา

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในทั่วโลก โดยหลาย ๆ คนดื่มกาแฟเพื่อให้ร่างกายตื่นตัว ลดอาการง่วงนอน ซึ่งสารที่ทำให้เราตื่นตัวนี้ มีชื่อว่า “คาเฟอีน” และนอกจากกาแฟแล้ว ยังมีเครื่องดื่มอีกหลายชนิดที่มีคาเฟอีน เช่น ชา โกโก้ ช็อกโกแลต น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง ฯลฯ ซึ่งเครื่องดื่มแต่ละชนิดที่กล่าวมานี้จะมีปริมาณคาเฟอีนที่แตกต่างกันไป โดยงานวิจัยพบว่าคาเฟอีนมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคพาร์กินสัน  โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ชนิดที่มักพบในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน) ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ และหลอดเลือด ในผู้ใหญ่ แต่ทราบหรือไม่ว่า หากเป็นหญิงตั้งครรภ์ การได้รับสารคาเฟอีนในปริมาณที่มากเกินไป จะส่งผลเสียต่อการตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ได้ เช่น ทำให้เสี่ยงต่อการแท้ง ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า เพิ่มความเสี่ยงให้ทารกมีพัฒนาการทางสติปัญญาบกพร่อง และอื่น ๆ อีกมากมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/H9AZQ

เอกสารอ้างอิง

  • Grosso G, Godos J, Galvano F, Giovannucci EL. (2017). Coffee, caffeine, and health outcomes: An umbrella. Annu Rev Nutr. 37: 131-56.
  • Qian J, Chen Q, Ward SM, Duan E, Zhang Y. (2020). Impacts of caffeine during pregnancy. Trends in Endocrinology & Metabolism. 31(3): 218-27.
  • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช. (2565). ผลกระทบของคาเฟอีนต่อทารกในครรภ์มารดา. สืบค้น 30 ตุลาคม 2565, จาก https://www.facebook.com/photo/?fbid=1062891977679011&set=pb.100057489427591.-2207520000.