ฤดูกาล RSV กำลังจะมา ยังไม่มียาต้านไวรัส ย้ำวิธีป้องกันที่ดีที่สุด

“หมอยง” เผยฤดูกาลของการติดเชื้อ RSV กำลังจะมาถึง ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงให้เด็กเล็ก ยังไม่มียาต้านไวรัสและไม่มีวัคซีนใช้ป้องกันในเด็ก พร้อมย้ำวิธีป้องกันที่ดีที่สุด

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความเรื่อง “RSV ฤดูกาล กำลังจะมาถึง” โดยระบุว่า

“ในทุกปีฤดูกาลของการติดเชื้อ RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ โดยจะเริ่มขึ้นในต้นเดือนกรกฎาคม และจะไปสิ้นสุดฤดูกาลในเดือนพฤศจิกายน RSV ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงให้เด็กเล็กได้ ทำให้เด็กมีไข้ ไอ หอบ และบางรายถึงกับต้องนอนโรงพยาบาล  โดยโรคนี้เป็นแล้วเป็นอีกได้ ในเด็กที่อายุถึง 5 ปี แทบจะไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็น บางคนเป็นถึง 3-4 ครั้งก็มี RSV ไม่มียาต้านไวรัส การรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนใช้ป้องกันในเด็ก และการป้องกันที่ดีที่สุด เป็นวิธีการเช่นเดียวกับการป้องกันโควิด-19  ไข้หวัดใหญ่ คือ ล้างมือบ่อย ๆ ผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ไม่ใช้ของร่วมกันโดยเฉพาะในเด็ก หมั่นทำความสะอาดของเล่น และของใช้ โดยเฉพาะที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลหรือสถานเลี้ยงเด็ก ดูแลเรื่องสุขอนามัย รับประทานอาหารที่สุก สะอาด”

เอกสารอ้างอิง

ไทยรัฐออนไลน์. (2567). “หมอยง” เผยฤดูกาล RSV กำลังจะมา ยังไม่มียาต้านไวรัส ย้ำวิธีป้องกันที่ดีที่สุด. สืบค้น 15 มิถุนายน 2567, จาก  https://www.thairath.co.th/news/society/2792824