ครม. เห็นชอบวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช

ครม. เห็นชอบ วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (26 กันยายน 2566) เห็นชอบกำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณา

สืบเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกับกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดังนั้น จึงกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทย

#วันนวมินทรมหาราช

ที่มา : เพจปฐมวัยไทยแลนด์