พร้อมแล้ว มาเปิดห้องเรียนไปด้วยกัน

พบกับ ห้องเรียน “หลักสูตรการดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา สำหรับผู้ปกครอง”

บทเรียน e-learning เรื่อง การดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาสำหรับผู้ปกครอง สถาบันราชานุกูล จัดทำขึ้นสำหรับผู้ดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาวัยแรกเกิด – 5 ปี เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย 8 ชุดรายวิชา

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าเรียน ได้ที่

https://elearning.rajanukul.go.th/

หรือทาง QR code ได้เลยนะคะ

ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านหลักสูตร 

“มาเรียนเสริมความรู้ เพื่อลูกรักของเรากันนะคะ”

#elearningสถาบันราชานุกูล #สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ #การดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา #คอร์สเรียนออนไลน์