ข้อปฏิบัติ (ควรทำ) ให้ปีใหม่ห่างโควิด – 19 เพื่อครอบครัวและคนที่รัก Next Normal

เทศกาลปีใหม่เป็นอีกหนึ่งเทศกาล ที่ประชาชนส่วนใหญ่รอคอยและให้ความสำคัญ เพราะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ได้พบปะกับเพื่อนฝูง หรือญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมานาน ดังนั้นกรมอนามัยจึงมี 10 ข้อปฏิบัติง่าย ๆ ที่ควรทำในเทศกาลปีใหม่ ให้ห่างไกลจากโควิด – 19 เพื่อครอบครัวและคนที่รัก

แบบประเมินไทยเซฟไทย : https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php

เอกสารอ้างอิง

  • กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย. (2564). ข้อปฏิบัติ (ควรทำ) ให้ปีใหม่ห่างโควิด – 19 เพื่อครอบครัวและคนที่รัก Next Normal. สืบค้น 24 ธันวาคม 2565, จาก : https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info368_covid19/