ตารางกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็ก

ตารางกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็ก ผู้ปกครองสามารถจัดระเบียบ และช่วยกระตุ้นให้เด็ก
ทำกิจกรรมโดยผู้ปกครองควรร่วมทำกิจกรรมด้วย ให้ความสนใจต่อวิธีการที่เด็กทำงานตามเวลา ชวนสนทนา พร้อมให้คำชมเชยเมื่อเด็กทำพฤติกรรมทางบวก และใช้ตารางติดดาวเพื่อช่วยติดตามงานจนสำเร็จ ตัวอย่างกิจกรรมในตารางกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็ก เริ่มจาก

1) ตื่นนอน เก็บที่นอน 2) อาบน้ำแปรงฟัน 3) แต่งตัว 4) อาหารเช้า 5) เก็บจาน 6) จัดกระเป๋า 7) ใส่รองเท้า 8) เตรียมตัวไปโรงเรียน 9) กินอาหารว่าง 10) เล่นอิสระ เดินเล่น หรือออกกำลังกาย
กลางแจ้ง 11) ทำการบ้าน 12) ช่วยทำงานบ้าน 13) อาหารเย็น 14) อ่านหนังสือ ฟังนิทานก่อนนอน
และ 15) เข้านอน

เอกสารอ้างอิง

koolmonday. (2566). ตารางกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็ก. สืบค้น 3 มิถุนายน 2566, จาก : https://happychild.thaihealth.or.th/?p=150521