10 วิธีหลอกลูกให้กินผัก

ผัก เป็นอาหารที่มีประโยชน์ แต่เด็กส่วนมากมักไม่ชอบกิน เพราะรสชาติที่ขม ไม่อร่อย ทำให้
ผู้ปกครองหลาย ๆ ท่าน มักจะมีปัญหาเรื่องการกินผักของลูก และกังวลว่าลูกจะได้สารอาหาร
ไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหารได้จึงต้องหาวิธีการแก้ไขเพื่อให้ลูกมีพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัย

ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากในการส่งเสริมให้ลูกกินผัก จึงมี 10 วิธีในการหลอกลูกให้กินผัก มาฝากผู้ปกครองเพื่อนำไปปรับใช้กับลูกได้ ดังนี้

  1. ปรับผักให้เป็นของโปรด สังเกตว่าลูกชอบกินอะไร และลองใส่ผักเข้าไปแทนส่วนผสมบางอย่าง
  2. มีผักหลากหลาย ควรมีผักในทุก ๆ มื้อ เพื่อให้เด็กเห็นจนชิน และจะเริ่มชอบผักมากขึ้น
  3. ให้ลูกช่วยเตรียมอาหาร ให้ลูกช่วยเลือกซื้อ ล้างผัก จะได้มีความสนใจผักที่ช่วยเลือก และเตรียมมากขึ้น
  4. กินเป็นตัวอย่าง เมื่อลูกเห็นว่าคุณชอบกินผักทุกมื้อ เขาจะเริ่มอยากรู้ว่ากินอะไร และเลียนแบบ
  5. ทำให้เป็นเรื่องสนุก การบังคับมากเกินไปจะทำให้จำจนเกลียดผักได้
  6. ให้ลูกกินผักตอนหิว เมื่อเล่นจนหมดแรง เด็ก ๆ มักจะกินทุกอย่าง
  7. เสริ์ฟพร้อมดิพแสนอร่อย ราดหน้าผักด้วยซอส หรือน้ำจิ้มที่ลูกชอบเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติ และสีสัน
  8. จัดจานให้น่ารัก ใช้ผักสีสันสดใส และหั่นเป็นรูปร่างต่าง ๆ เพื่อให้เด็กสนุก และอยากกินมากขึ้น
  9. ใช้กฎ “คำเดียว” ให้ลูกลองกินอาหารทุกจาน จานละ 1 คำ เพื่อให้ลูกได้ลองอะไรใหม่ ๆ
  10. เล่นเกมกินผักกับลูก เล่นบทบาทสมมติเป็นสัตว์ หรือการ์ตูนที่จะต้องกินผักจึงจะแข็งแรง

เอกสารอ้างอิง

DigitaObjectLibrary. (2562). 10 วิธีหลอกลูกให้กินผัก. สืบค้น 12 กรกฎาคม 2566, จาก https://dol.thaihealth.or.th/Media/Index/f560238f-5326-e711-80dc-00155dddb706?isSuccess=False