หลักการกำหนดอาหารสำหรับเด็กวัยก่อนเรียน

วัยเด็กเป็นช่วงวัยที่ต้องให้ความสำคัญกับการทานอาหาร เพราะมีการใช้พลังงานไปกับการเล่น
จึงควรได้รับอาหารที่ให้พลังงานในปริมาณสูง โดยหลักการกำหนดอาหารสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน แบ่งเป็น 4 เรื่อง ดังนี้

  1. การเตรียมอาหาร คือ เด็กวัยนี้ยังเคี้ยวไม่ละเอียดจึงต้องสับอย่างละเอียดหรือต้มจนเปื่อย
    เพื่อป้องกันการติดคอหรือสำลักอาหาร
  2. การเลือกอาหาร คือ ต้องใช้อาหารที่ย่อยง่าย เนื้อนุ่ม เคี้ยวง่าย
  3. การปรุงอาหาร คือ ปรุงอาหารสะอาด รสไม่จัด ไม่เค็มจัด หวานจัด มันจัด
  4. การกินอาหาร คือ เด็กวัยนี้จะต้องกินครบ 5 หมู่เสริมด้วยตับในหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ได้ เด็กควรกินอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ งดอาหารที่มีไขมันสูง และขนมขบเคี้ยว

สำหรับสารอาหารที่เด็กก่อนวัยเรียนควรได้รับ คือ อาหารกลุ่มข้าว – แป้ง ให้สารอาหารหลักคือ คาร์โบไฮเดรต อาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ ให้สารอาหารเป็นโปรตีน และอาหารกลุ่มผัก และผลไม้
ให้วิตามิน และแร่ธาตุ นอกจากนี้ยังควรทานอาหารปรุงสุกทุกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

Thaihealthresourcecenter. (2563). หลักการกำหนดอาหารสำหรับเด็กวัยก่อนเรียน. สืบค้น 23 กรกฎาคม 2566, จาก https://resourcecenter.thaihealth.or.th/media/ppAQ?view-item=view_most