เคล็ดลับเก็บน้ำนม ฉบับคุณแม่วัยทำงาน

คุณแม่ทุกท่านต่างทราบดีว่าน้ำนมแม่ดีที่สุดสำหรับทารก เพราะในน้ำนมแม่มี ซินไบโอติก
ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานร่างกาย ดังนั้นนอกจากการปั๊มนมใส่ขวดไว้ให้ลูกแล้ว ขั้นตอนการเก็บรักษานมก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่ต้องคำนึง คุณแม่จึงควรเก็บน้ำนมไว้ในตู้เก็บความเย็น เพื่อคงคุณค่าของน้ำนมไว้ได้อย่างดีที่สุด และนอกจากนั้น คุณแม่จะต้องทำการละลายน้ำนมที่เก็บไว้ก่อนนำมาให้ลูกดื่มทุกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

nopparat. (2566). เคล็ดลับเก็บน้ำนม ฉบับคุณแม่วัยทำงาน. สืบค้น 12 สิงหาคม 2566, จาก   https://www.thaihealth.or.th/?p=343948