นมแม่ดีอย่างไร

“การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” เป็นสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับคุณพ่อคุณแม่ และลูกน้อย เพราะในน้ำนมแม่นั้นอุดมไปด้วยคุณค่าและสารอาหารมากกว่า 300 ชนิด ซึ่งสะอาด ปลอดภัย ย่อยง่าย ดูดซึมได้ดี เนื่องจากมีใยอาหารที่ละลายน้ำได้ นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่ม และเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับทารก
อีกด้วย เหมือนลูกได้รับวัคซีน ทำให้ทารกสมองดี มีความสุข อีกทั้งการให้นมลูกยังเป็นการสริมสุขภาพของแม่ให้แข็งแรง และป้องกันการตกเลือดหลังคลอดอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2567). นมแม่ดีอย่างไร. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2567 จาก https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info610_pregnant_13/