อาหารดี สร้างสุขภาพให้ลูกน้อย 3 – 5 ปี

อาหารที่เด็กควรได้รับในแต่ละวันมีผลโดยตรงต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย เด็กควรได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ได้แก่

อาหารหมู่ที่ 1 โปรตีน แหล่งอาหารที่ให้โปรตีน เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา นม ไข่ และถั่ว ซึ่งโปรตีนมีความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย ทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโต ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ 

อาหารหมู่ที่ 2 คาร์โบไฮเดรต แหล่งอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรต เช่น อาหารประเภทแป้ง
และธัญพืชทั้งหลาย ซึ่งคาร์โบไฮเดรตจะให้พลังงานแก่ร่างกาย 

อาหารหมู่ที่ 3 เกลือแร่ แหล่งอาหารที่ให้เกลือแร่ และแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ฟักทอง มันเทศสีเหลือง ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง ตำลึง ซึ่งเกลือแร่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ซ่อมแซมเซลล์
ที่เสียหาย

อาหารหมู่ที่ 4 วิตามิน แหล่งอาหารที่ให้วิตามินมาจากผลไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น กล้วย ส้ม มะละกอ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ และอื่น ๆ ซึ่งวิตามินจะช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย

อาหารหมู่ที่ 5 ไขมัน แหล่งอาหารที่ให้ไขมันจะแบ่งเป็นไขมันอิ่มตัวที่ส่วนใหญ่จะได้จากสัตว์ เช่น น้ำมันหมู น้ำมันไก่ น้ำมันจากวัว ครีม เนย ชีส และไขมันไม่อิ่มตัวจากพืชบางชนิด  ซึ่งไขมันจะช่วยในการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมัน และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

เด็กวัย 1 – 3 ขวบ น้ำหนัก 10 – 16.6 กิโลกรัม ควรได้รับปริมาณพลังงานใน 1 วัน อยู่ที่ 1,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันและเด็กวัย 4 – 5 ขวบ น้ำหนัก 16.7 – 20.9 กิโลกรัม ควรได้รับปริมาณพลังงานใน 1 วัน อยู่ที่ 1,300 กิโลแคลอรี่ต่อวัน

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2566). อาหารดี สร้างสุขภาพให้ลูกน้อย 3 – 5 ปี. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2567 จาก https://resourcecenter.thaihealth.or.th/media/8jlL