พัฒนาการของเด็กปฐมวัย สำหรับคุณพ่อคุณแม่

ชมรมพัฒนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดทำ infographic พัฒนาการของเด็กปฐมวัยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ เพื่อนำไปใช้เฝ้าระวังและติดตามพัฒนาการของลูก ตั้งแต่ช่วงอายุ 2 เดือน – 5 ปี

เอกสารอ้างอิง