โครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง”

ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ส่งบุตรหลาน และนักเรียนของท่าน เข้ามาเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในระดับอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” สนุกกับการฝึกทักษะความปลอดภัย 3 สถานี (3 ชั่วโมงต่อรอบ)

📍สถานีที่ 1 The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง (ในบ้าน การเดินทาง ช่วยเหลือคนตกน้ำ บุคคลแปลกหน้า อัคคีภัย)

📍สถานีที่ 2 ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

📍สถานีที่ 3 ชราแลนด์ดินแดนผู้สูงอายุ เรียนรู้การอยู่ร่วมและการช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยการเป็นนวัตกร

เปิดรับสมัคร!! เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในระดับอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 3 หากสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/pRXm

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรดา เกสร (ออน)

โทร. 02 441 0602 – 10 ต่อ 1417, 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

เอกสารอ้างอิง