อบรมหลักสูตร 4 มิติศาสตร์สุขภาพแผนจีน การดูแลสุขภาพเด็กและครอบครัวบนฐานธรรมชาติ

วันที่จัดกิจกรรม:

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2565, รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566

ขอเชิญชวนพ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก คุณครู ผู้สูงอายุ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 4 มิติศาสตร์สุขภาพแผนจีน การดูแลสุขภาพเด็กและครอบครัวบนฐานธรรมชาติ 

มิติที่ 1 “หย่างเซิง : องค์รวมแห่งชีวิตและสุขภาพ”

มิติที่ 2 “สร้างสมดุลลมปราณ: สุขภาพดีด้วยชี่กง”

มิติที่ 3 “ดูแลสมดุลหยิน-หยาง ส่งเสริมสุขภาพเด็ก 3 วัย”

มิติที่ 4 “สมดุลแห่งธรรมชาติ: ประจำเดือนกับสุขภาพสตรี”

เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจศาสตร์การแพทย์แผนจีนในมิติของการดูแลสุขภาพเด็ก สุขภาพสตรี และสุขภาพองค์รวมบนฐานธรรมชาติ และสามารถนำองค์ความรู้บนหลักการของศาสตร์การแพทย์แผนจีนไปใช้เพื่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของตนเอง เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน เด็กวัยรุ่น และบุคคลในครอบครัวได้

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Moodle ไม่มีค่าใช้จ่าย

รอบที่ 1 รับสมัครและเรียน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2565

รอบที่ 2  รับสมัครและเรียน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566

หากสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/OP4pm

*หมายเหตุ: ต้องเป็นสมาชิกเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

หากท่านใดมีความสนใจสามารถสมัครผ่าน QR code ที่ให้ไว้ในโปสเตอร์  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-44-0602-10 ต่อ 1417 , 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

เอกสารอ้างอิง

  • NICFD Mahidol. (2565). อบรมหลักสูตร 4 มิติศาสตร์สุขภาพแผนจีน การดูแลสุขภาพเด็กและครอบครัวบนฐานธรรมชาติ. สืบค้น 19 พฤศจิกายน 2565 จาก: https://www.facebook.com/NICFDMahidol/photos/a.740021929388849/5699045686819757/