การแถลงข่าวและประชุมภาคีเครือข่าย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม”  ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางรอดประเทศไทย

วันที่จัดกิจกรรม:

20 มีนาคม 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม Live ถ่ายทอดสดการแถลงข่าวและประชุมภาคีเครือข่าย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางรอดประเทศไทย”
ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป

โดยทุกท่านสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ Youtube OEC News
สภาการศึกษา และรับชมผ่านโปรแกรม Zoom ที่ https://zoom.us/j/92171282978 
Meeting ID: 921 7128 2978 นอกจากนั้นยังได้เผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ดังนี้

 Facebook
“OEC News สภาการศึกษา”  http://bitly.ws/BCNw  
“ข่าวสภาการศึกษา” https://shorturl.asia/hJNw2

LINE :
“OEC News สภาการศึกษา” | @OECNews
https://linevoom.line.me/post/1167885691014524681

Blockdit :
“OEC News สภาการศึกษา” 
https://www.blockdit.com/posts/6411523a685ca858846af79b

เอกสารอ้างอิง

OEC News สภาการศึกษา. (2566). การแถลงข่าวและประชุมภาคีเครือข่าย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางรอดประเทศไทย. สืบค้น 15 มีนาคม 2566, จาก https://www.facebook.com/photo/?fbid=541070198159569&set=a.439916994941557