การคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันที่จัดกิจกรรม:

วันที่ 23 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สมัครด่วน!!!

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านที่มี การคิดค้น ริเริ่ม พัฒนา หรือ ต่อยอด ที่สามารถทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ปัญหาด้านการเล่นหรือการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  ส่งนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าร่วมรับการคัดเลือก

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้

  • รับโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ
  • ร่วมจัดแสดงและนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 
    เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย”

ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการ

  • 1 – 20 ก.ค. 66 เปิดรับสมัคร
  • 21 ก.ค. – 4 ส.ค. 66 คณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม
  • 5 ส.ค. 66 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 10 ผลงาน ทางเว็บไซต์ ปฐมวัยไทยแลนด์ https://ecd.onec.go.th
  • 23 – 24 ส.ค. 66 จัดแสดงนวัตกรรม รับมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ : https://shorturl.asia/ZUuHn

เอกสารการสมัครส่งนวัตกรรม : https://forms.gle/E228BCgVgsCSud4n9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณศิริขวัญ   โทร. 089-810-3202

คุณศิรดา  โทร. 081-841-2185

Email: [email protected]