ปั้นดิน ปั้นใจ ตอน ‘เม่นหลบฝน’

วันที่จัดกิจกรรม:

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา เวลา 13.00 - 13.50 น.

กิจกรรม ปั้นดิน ปั้นใจ ตอน ‘เม่นหลบฝน’ เชิญชวนเด็ก ๆ ที่มีอายุ 4 – 10 ปี และผู้ปกครอง
มาฟังนิทานตั้งโต๊ะ ดัดแปลงจากหนังสือภาพไร้คำเรื่อง ‘เม่นหลบฝน’ ที่เขียนและวาด โดย อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์

รายละเอียดกิจกรรม

ในกิจกรรมนี้เด็ก ๆ จะร่วมฟังนิทานโดยมีดินปั้นเป็นภาพประกอบและจะได้ลองปั้นดิน
ฝึกสมาธิ รับรู้กายใจ รวมถึงพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมยังนำผลงาน
ดินปั้นฝีมือตัวเองและดินปั้นที่เหลือติดมือกลับไปสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการต่อที่บ้าน
ได้อีกด้วย

เด็ก ๆ จะได้พัฒนาทักษะทางภาษาผ่านการฟังนิทาน และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมือ – ตาสัมพันธ์ผ่านการใช้นิ้วมือทำงานศิลปะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเอง

กิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา เวลา 13.00 – 13.50 น.
ณ ห้อง Auditorium B ชั้น M อาคาร TCDC (ส่วนหน้า)

**เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม**

กิจกรรมนี้เหมาะกับผู้ปกครอง และเด็กที่มีอายุ 4 – 10 ปี

เปิดรับจำนวน 15 คน

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ https://barefootbanana.co/festival/

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 399 บาท (รวมอุปกรณ์) / เด็ก 1 คน และผู้ปกครอง 1 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามข่าวสารได้ที่เพจ  Children’s Picture Book Festival 
หรือโทร 095-845-4164

เอกสารอ้างอิง

Children’s Picture Book Festival. (2566). ปั้นดิน ปั้นใจ ตอน ‘เม่นหลบฝน’. สืบค้น 3 ตุลาคม 2566, จาก https://web.facebook.com/photo?fbid=163300313485673&set=a.154021647746873&locale=th_TH