เด็กถูกทำร้าย การประเมินสุขภาพจิต และการให้คำปรึกษา

วันที่จัดกิจกรรม:

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.

การอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “เด็กถูกทำร้าย การประเมินสุขภาพจิต และการให้คำปรึกษา” 
โดย คุณวรัทภพ ขวัญเมือง และคุณปิยนุช ชมภูกาศ นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ 2 ท่าน เพื่อทำความเข้าใจ และช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยอบรมผ่านช่องทาง ZOOM 

รายละเอียดกิจกรรม

เวลา 9.00-10.30 น. การประเมินทางจิตวิทยาเบื้องต้น โดย คุณวรัทภพ ขวัญเมือง

เวลา 10.30-12.00 น. ทักษะให้คำปรึกษากับครอบครัวและเด็กที่ถูกทำร้าย โดย คุณปิยนุช
ชมภูกาศ

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

เปิดรับจำนวนขั้นต่ำ 50 คน

ปิดรับสมัครในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.oscc.consulting

เอกสารอ้างอิง

Oscc.consulting. (2566). เด็กถูกทำร้าย การประเมินสุขภาพจิต และการให้คำปรึกษา. สืบค้น 20ตุลาคม 2566, จาก https://oscc.consulting/course/105