อ่านกับลูก สานสัมพันธ์ ต่อเชื่อมใจ เพิ่มสายใยสมอง

วันที่จัดกิจกรรม:

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “อ่านกับลูก สานสัมพันธ์ ต่อเชื่อมใจ เพิ่มสายใยสมอง” 
โดย คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
และคุณระพีพรรณ  พัฒนาเวช บรรณาธิการอิสระและกรรมการวิชาการ มูลนิธิ
สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 2 บรรณาธิการ ผู้คร่ำหวอดวงการหนังสือเด็ก
และการ์ตูน ชวนเปิดโลกการเรียนรู้หนังสือของเด็ก ฐานพลังสำคัญของทักษะชีวิต

รายละเอียดกิจกรรม

การอบรมออนไลน์จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00 – 12.00 น
โดยอบรมผ่านช่องทาง ZOOM 

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

เปิดรับจำนวนขั้นต่ำ 50 คน

ปิดรับสมัครในวันที่ 1 ธันวาคม 2566

การเข้าสู่ระบบเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://oscc.consulting/course/113

เอกสารอ้างอิง

Oscc.consulting. (2566). อ่านกับลูก สานสัมพันธ์ ต่อเชื่อมใจ เพิ่มสายใยสมอง สืบค้น 13 ตุลาคม 2566, จาก https://oscc.consulting/course/113