กิจกรรม EF Festival สร้างลูก สร้างโลก

วันที่จัดกิจกรรม:

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  

Thai PBS Kids และ Mappa เชิญชวนร่วมกิจกรรม ‘EF Festival สร้างลูก สร้างโลก 
@Thai PBS Kids’ มหกรรมความสนุกที่จะชวนผู้ปกครองพาเด็ก ๆ มาร่วมกันสร้าง EF (Executive Function) ทักษะสมองส่วนหน้าที่จะช่วยพาเด็ก ๆ มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เรียนรู้การพัฒนา EF 
ผ่านกิจกรรมแสนสนุกภายในงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย พบกับกิจกรรมสร้างสรรค์จากรายการต่าง ๆ ของ Thai PBS Kids อาทิ นิทรรศการและโซนอ่านนิทานเสริมสร้าง EF จาก
อ่าน อาน อ๊าน กิจกรรมดูหนังสารคดีจาก Doc Club & Pub สนามเด็กเล่น EF Playground by Yarinda และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่จะพาผู้ปกครองไปทำความเข้าใจถึงความสำคัญของ EF พร้อมทั้งชวนผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการสร้างเสริม EF ให้กับลูกอย่างสร้างสรรค์

รายละเอียดกิจกรรม

งานจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2566  

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS https://maps.app.goo.gl/ebRFFVXRX4j9G7MZA

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 

https://forms.gle/eCyUrYHCANm8nadK8

เอกสารอ้างอิง

Mappa. (2566). กิจกรรม EF Festival สร้างลูก สร้างโลก @Thai PBS Kid. สืบค้น 26 ตุลาคม 2566, จาก https://web.facebook.com/photo/?fbid=632347715720521&set=a.546042461017714