ผู้ปกครองอาสา สำหรับโครงการ อบรมทักษะการเป็นวิทยากรประจำห้องเรียนเน็ตป๊าม้า

วันที่จัดกิจกรรม:

เริ่ม 10 พ.ย. 65 - 25 ส.ค. 66

เน็ตป๊าม้าเปิดรับสมัครคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง ที่ดูแลบุตรหลานอายุตั้งแต่ 3 – 12 ปี ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกผ่านกระบวนการกลุ่ม นำโดยกระบวนกรเน็ตป๊าม้า โดยสมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครได้ตามภาพ ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม  

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม :  https://bit.ly/3DFYi0P

เอกสารอ้างอิง

  • เน็ตป๊าม้า. (2565). ผู้ปกครองอาสา สำหรับโครงการ อบรมทักษะการเป็นวิทยากรประจำห้องเรียนเน็ตป๊าม้า. สืบค้น 9 พฤศจิกายน 2565, จาก https://www.tickettailor.com/events/netpamafacilitatortraining/791493