มหกรรมนิทานสร้างเมือง ครั้งที่ 4 “STRONG KIDS STRONG CITY เด็กแข็งแรง เมืองยั่งยืน”

วันที่จัดกิจกรรม:

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ใกล้เข้ามาทุกขณะกับมหกรรมนิทานสร้างเมือง ครั้งที่ 4 “STRONG KIDS STRONG CITY เด็กแข็งแรง เมืองยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ (อยู่ติดสวนสัตว์เชียงใหม่ เชิงดอยสุเทพ)

            พบกับ 25 ฐานการเรียนรู้แสนสนุก ที่เชื่อมโยงกับปัจจัย 4 เด็กจะได้ลงมือปฏิบัตินำไป
เสริมทักษะชีวิตประจำวัน ดังนี้
ฐานที่ 1 “ชื่นใจสมุนไพรต้านโรค” โดย สกร. อ.ดอยสะเก็ด 
ฐานที่ 2 “ผ้าไหมสันกำแพง” โดย สกร. อ.สันกำแพง 
ฐานที่ 3 “กั๊ดต้อง ข้าวจี่” โดย สกร. อ.แม่ออน 
ฐานที่ 4 “บ้านในฝันของหนู” โดย สกร. อ.เมืองเชียงใหม่ 
ฐานที่ 5 มุมนิทานและบทเพลง “เมือง ป่า ฝุ่นควัน” โดย ครูโก้ แฮปปี้ทรี
ฐานที่ 6 “เรื่องกล้วยกล้วย” โดย กลุ่มฅนวัยใส
ฐานที่ 7 พับกระดาษ “โอริงามิซูโม่” โดย โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
ฐานที่ 8 “ถุงหอมบุหงารำไปในโลกวิทยาศาสตร์ ” โดย อพวช.  
ฐานที่ 9 “การละเล่นพื้นบ้าน” โดย สมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์ 
ฐานที่ 10 ละคร “น้องหล้าเรียนรู้ฝุ่นควัน” โดย นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะการสื่อสารมวลชน มช.
ฐานที่ 11 นิทาน “เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่” โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  
ฐานที่ 12 “ห้องสมุดลิบลับสัญจร” โดยมูลนิธิศานติวัฒนธรรม 
ฐานที่ 13 “นอนฟังนิทานเสียง” โดย ครูพี่กบ  
ฐานที่ 14 นิทาน “เจ้าหญิงจากดวงดาว” โดย เขียวสวยหอม  
ฐานที่ 15 “ขุมทรัพย์ดอยสุเทพ” โดย ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ
ฐานที่ 16 “นักสืบสายลม” โดย พี่ๆ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
ฐานที่ 17 “นักสืบสายน้ำ” โดย พี่ๆ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
ฐานที่ 18 “DIY เครื่องกรองอากาศ” โดย พี่ๆ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
ฐานที่ 19 “ตัวเมืองและการเขียนบันทึก” โดย ครูตุ๋ย  
ฐานที่ 20 “ไส้เดือนดินกินขยะ พาปลูกผัก รักภาษาอังกฤษ” โดย เพจเลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือ  
ฐานที่ 21 “เสื้อ(ไม่) เก่า” โดย ป้าจิ๋ม เชียงใหม่ฮาร์ท  
ฐานที่ 22 “ขนมลิ้นหมา” โดย โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
ฐานที่ 23 “ขนมกล้วย” โดย เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่  
ฐานที่ 24 “ข้าวต้มสามเหลี่ยม” โดย เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่  
ฐานที่ 25 “ขยับกายได้พลังสมอง” โดย โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 

เอกสารอ้างอิง

เชียงใหม่อ่าน. (2566). มหกรรมนิทานสร้างเมือง ครั้งที่ 4 “STRONG KIDS STRONG CITY เด็กแข็งแรง เมืองยั่งยืน”. สืบค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.facebook.com/photo?fbid=816359716955447&set=a.550388066885948