ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้หลักสูตรดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรประจำหลักสูตรดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี “

วันที่จัดกิจกรรม:

15-16 มกราคม 2567

ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้หลักสูตรดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรประจำหลักสูตรดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี “ ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2567
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
Time Jan 15, 2024 08:30 AM Bangkok
Every week on Mon, Tue, until Jan 16, 2024, 2 occurrence(s)
Meeting ID : 910 9283 0367 
Passcode : a0dSyk
Invite Link  : https://zoom.us/j/91092830367?pwd=T0pGNTN1TUJka203M08xL1BiUzcrdz09

📝สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ ZOOM Conferenceและ Facebook Live กรมอนามัย