สัมมนาออนไลน์ ผ.ม. ชวนคุย ในประเด็น เล่น-เรียน-รู้ กับการพัฒนาเด็กยุคใหม่ 

วันที่จัดกิจกรรม:

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

เพราะการเล่นนั้น สำคัญกับพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก จึงขอเชิญชวนทุกท่าน
มาชวนพูดคุย ในสัมมนาออนไลน์ ผ.ม. ชวนคุย ในประเด็น เล่น-เรียน-รู้ กับการพัฒนาเด็กยุคใหม่ 
โดยวิทยากร คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก4) สสส. และ ศ. ดร. นพ. นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริม
สุขภาพ

ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567   เวลา 13.30 – 14.30 น. ผ่านทาง Facebook Live และ Zoom คลิกลิงก์

https://thaihealth-or-th.zoom.us/j/94400724370?pwd=TjVqbnh3VThXYUErbXJ3cHVyVDkxQT09

Meeting ID: 944 0072 4370

Passcode: 154565

เอกสารอ้างอิง

ThaiHealth Academy. (2567). สัมมนาออนไลน์ ผ.ม. ชวนคุย ในประเด็น เล่น-เรียน-รู้ กับการพัฒนาเด็กยุคใหม่  . สืบค้นเมื่อ 14 มกราคม 2567 จาก https://www.facebook.com/photo?fbid=360272366633589&set=a.183348654325962