กิจกรรม Health Talk ครั้งที่ 13  เทคนิครับมือ “ตัวจี๊ดดดด” ในห้องเรียน

วันที่จัดกิจกรรม:

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.

“ตัวจี๊ด ตัวตึง” ปัญหาป่วน กวนใจคุณครู และ ผู้ปกครอง เราสามารถจัดการกับพฤติกรรมป่วน ๆ ได้ด้วยวิธีการเชิงบวก เชิญชวนคุณครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ร่วมเรียนรู้เทคนิครับมือ “ตัวจี๊ดดดด” ในห้องเรียนกับ ผศ.ดร. ยุวดี วิริยางกูร นายกสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย ที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจพฤติกรรมและดูแลเด็กอย่างเข้าใจ ในกิจกรรม Health Talk ครั้งที่ 13 เทคนิครับมือ “ตัวจี๊ดดดด” ในห้องเรียน

ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom 

สามารถคลิกลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังการบรรยายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่นี่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedLxeQStpche1lv1Pl4rTO5rHIhSwuKyfu88RcKnJMAlod0w/viewform

เอกสารอ้างอิง

Childimpact. (2567). กิจกรรม Health Talk ครั้งที่ 13  เทคนิครับมือ “ตัวจี๊ดดดด” ในห้องเรียน. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2567 จาก https://www.facebook.com/photo?fbid=746789084309178&set=a.520804923574263