อบรมในหัวข้อ “พ่อแม่คือนักกิจกรรมบำบัดของลูก”

วันที่จัดกิจกรรม:

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

เชิญชวนคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “พ่อแม่คือนักกิจกรรมบำบัดของลูก” โดย อาจารย์ ดร.นนทิชา ถาวรไพบูลย์บุตร สาขาวิชากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.  อบรมผ่านช่องทางระบบ ZOOM

เนื้อหาในการอบรม ดังนี้

– กิจกรรมบำบัดเพื่ออะไร

– กรณีแบบไหนที่ควรใช้

– พ่อแม่สำคัญอย่างไร

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

– เปิดรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน

–  ปิดรับสมัครในวันที่ 29 มีนาคม 2567

–  การสมัครเข้าร่วมอบรม

     1) สมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ https://oscc.consulting/login

     2) เข้าสู่ระบบการสมัครอบรม

     3) สมัครอบรมได้ที่ลิงค์ https://oscc.consulting/course/129

เอกสารอ้างอิง

Childimpact. (2567). อบรมในหัวข้อ “พ่อแม่คือนักกิจกรรมบำบัดของลูก”. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567 จาก  https://www.facebook.com/photo?fbid=763465935974826&set=a.520804923574263