โครงการ “บ่มเพาะสำนึกดี ด้วยนิทาน EF”

วันที่จัดกิจกรรม:

1-2 มิถุนายน 2567

โครงการ “บ่มเพาะสำนึกดี ด้วยนิทาน EF”โดย บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญชวน คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยอนุบาล หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดระยอง สมัครเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์  “บ่มเพาะสำนึกดี ด้วยนิทาน EF”

เปิดรับสมัคร

  • พ่อแม่ ผู้ปกครองในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล จำนวน 40 คน
  • พ่อแม่ ผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดระยอง 40 คน

เพื่อร่วมกิจกรรมกับเราและ หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์แล้ว นำนิทานภาพทั้ง 8 เล่ม ไปทดลองอ่านและทำกิจกรรมกับลูกหลาน ทำการบันทึกข้อสังเกต และให้ความคิดเห็นหลังจากอ่านนิทานและทำกิจกรรม เพื่อให้โครงการนำผลการทดลองไปพัฒนาการจัดทำนิทานภาพหรือสื่ออื่น ๆ เพื่อบ่มเพาะ สร้างสำนึก สร้างพฤติกรรมที่ดีให้กับเด็ก ๆ ต่อไป

ผู้ที่สนใจ สมัครได้โดยการ Scan QR Code หรือคลิก

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbfuZUAjNLDCQLi2tPY7LZHod5JNt85P8P1fchO6IFOMy6OA/viewform

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผลการสมัครในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมโทร 0 – 2913 – 7555 ต่อ 4104

*กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*

เอกสารอ้างอิง

เพราะเรา”รักลูก” By สถาบันรักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป. (2567). โครงการ “บ่มเพาะสำนึกดี ด้วยนิทาน EF”. สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2567 จาก   https://www.facebook.com/photo/?fbid=816727740476890&set=a.628318039317862