ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม การเสริมสร้างกรอบการดูแลเด็กปฐมวัย อย่างเอาใจใส่รอบด้านในประเทศไทย NURTURING CARE FRAMEWORK IN THAILAND

วันที่จัดกิจกรรม:

13 พฤษภาคม 2567

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ UNICEF THAILAND
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมการเสริมสร้างกรอบการดูแลเด็กปฐมวัย อย่างเอาใจใส่รอบด้านในประเทศไทย
NURTURING CARE FRAMEWORK IN THAILAND
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567
เวลา 09.00-15.00 น.
ณ โรงแรม Best Western Chatuchak กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/G9LMVJcKwdKjx56WA

ส0อบถามเพิ่มเติม: โทร 0891239182 หรือ 02 441 0601-10 (ในวันและเวลาราชการ)