ประชุมวิชาการประจำปี 2567 สมาคมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ในหัวข้อ “Smart Smiles and Strong Children for a Sustainable Future”

วันที่จัดกิจกรรม:

วันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2567 ครั้งที่ 15 Smart Smiles and Strong Children for a Sustainable Future วันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม สุรศักดิ์ 1 และ 2 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

สิทธิ์ของผู้ลงทะเบียน

 – QR Code สำหรับ Download เอกสารการประชุม

– ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบราชการเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

– อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน

อัตราค่าลงทะเบียน

ภายใน 30 มิถุนายน 2567

Intern, Resident (ต้องมีจดหมายรับรอง) ราคา 4,500 บาท

สมาชิกสมาคมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ราคา 5,000 บาท

แพทย์ทั่วไป พยาบาล บุคคลทั่วไป ราคา 5,500 บาท

สมาชิกสมาคมฯ อายุ 70 ปีขึ้นไป ราคา 4,000 บาท

** (1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป) ราคา 6,000 บาท ทุกกลุ่มบุคลากร

ขั้นตอนการลงทะเบียน:

1. ชำระค่าลงทะเบียน ได้ที่ บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี

เลขที่บัญชี 051-284922-5

ชื่อบัญชี “สมาคมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก”

2. กรอกข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียน พร้อมแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ข้อควรทราบในการลงทะเบียน

1. เมื่อทีมงานตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Email ตอบรับการลงทะเบียนภายใน 10 วัน

2. ใบเสร็จค่าลงทะเบียน:

– มารับใบเสร็จได้ที่หน้างานประชุม

– รับใบเสร็จทาง Email หรือทางไปรษณีย์ตามชื่อ-ที่อยู่ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หลังตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วภายใน 10 วัน

3. ใบประกาศนียบัตร: ผู้สมัครจะได้รับ Link ที่สามารถเข้าไป Download ใบประกาศนียบัตรในรูปแบบ PDF file หลังจบงานประชุมภายใน 10 วัน

4.**สมาคมฯ ขออนุญาตไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ที่ท่านได้ชำระเข้ามาแล้วในทุกกรณี**

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :   คุณ เอกภพ อังกาพย์    โทรศัพท์มือถือ 06 3923 5589

                              ID Line: thaidbpsociety

                              Email: [email protected]

ดาวน์โหลดแผ่นพับการประชุม 2567  https://www.thai-dbp.org/ChildDev67/Leaflet-SDBP-2024.pdf

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุม 2567 https://www.thai-dbp.org/ChildDev67/InvitationLetter.pdf

ดาวน์โหลดจดหมายเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล https://www.thai-dbp.org/ChildDev67/DirectorInvitationLetter.pdf

หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญประชุม 2567 https://www.thai-dbp.org/ChildDev67/PromoteInvitationLetter.pdf

หนังสือเรียนสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 2567 https://www.thai-dbp.org/ChildDev67/BangkokInvitationLetter.pdf

เอกสารอ้างอิง

สมาคมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก. (2567). ประชุมวิชาการประจำปี 2567 สมาคมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ในหัวข้อ “Smart Smiles and Strong Children for a Sustainable Future”. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2567 จาก  https://www.thai-dbp.org/