แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ชวนโหลดแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ยกระดับงานบริการแก่ประชาชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กสามารถเข้าถึงเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ “สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบง่าย” โดยแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” มาพร้อม 6 ฟังก์ชันการใช้งาน คือ

  1. ลงทะเบียน
  2. ติดตามสถานะการรับเงิน
  3. ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ
  4. ตรวจสอบสิทธิ
  5. ติดต่อสอบถาม
  6. ประเมินความพึงพอใจ

ข้อดีที่ต้องโหลด

  • ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดพลาด
  • พร้อมมีระบบแจ้งเตือนสิทธิ
  • ตรวจสอบสถานะได้ทันที

โดยแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” พร้อมดาวน์โหลดแล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android

สอบถามความรู้เพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) http://csgcheck.dcy.go.th หรือโทร. 082-091-7245 ,082-037-9767, 083 – 431 3533 และ 065-731-3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร.1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง