ห่วงเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม! กระทรวงศึกษาธิการเตือนผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด

เด็กหยุดเรียน อยู่บ้านอาจไม่มีผู้ดูแล เด็กอาจชวนกันไปเล่นน้ำคลายร้อนตามแหล่งน้ำ เช่น ลำคลอง ฝายกักเก็บน้ำ ทำให้เกิดอันตราย โดยอาจพลัดตก ลื่น หรือจมน้ำเสียชีวิตได้

องค์การอนามัยโลกเผยสถิติการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กอายุ 5 – 14 ปี ในประเทศไทย คนไทยจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3,634 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตประมาณ 700 คน หรือวันละ 2 คน สาเหตุจากการเล่นน้ำ 57% พลัดตกลื่น 29% และอื่น ๆ

แนวทางป้องกันการจมน้ำ สำหรับเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) ยึดหลัก “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” เด็กโตห้ามไปเล่นน้ำกันเอง ห้ามกระโดดลงไปช่วยคนตกน้ำ ใช้มาตรการ “ตะโกน โยน ยื่น”

การช่วยเหลือผู้จมน้ำควรรีบแจ้งสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือโทร 1669 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2567). ห่วงเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม! กระทรวงศึกษาธิการเตือนผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด. สืบค้น 4 มีนาคม 2567, https://www.moe.go.th/%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97/