การเลี้ยงลูกด้วยหลักการ “กอด-เล่น-เล่า” ช่วยเสริมพัฒนาการในช่วงวัยเด็ก”

ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวัน การดูหน้าจอเป็นสิ่งที่ไม่ผิดคาดหวังเลยทีเดียว แต่การเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบอาจต้องพิจารณาโดยใส่ใจอย่างละเอียดมากขึ้น การเลี้ยงลูกด้วยหลักการ “กอด-เล่น-เล่า” เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการลูกในช่วงเริ่มต้นของชีวิต ด้วยหลักการที่เรียบง่าย จึงนำเสนอหลัก 3 ข้อที่ช่วยเสริมพัฒนาการลูกให้สมวัยและมีความสุขได้แก่:

1. การกอด (Hug) : การสัมผัสและการกอดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลูกรู้สึกอุ่นใจและมีความปลอดภัย การกอด
เป็นบทบาทที่สำคัญในการสร้างพัฒนาการสมบูรณ์ของลูกในทุก ๆ ด้าน

2. การเล่น (Play) : เล่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ของเด็ก โดยการเล่นลูกจะได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างเช่น ความคิดสร้างสรรค์ การเชื่อมต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น และการแก้ไขปัญหา

3. การเล่าเรื่อง (Storytelling) : การเล่าเรื่องเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
การเล่าเรื่องช่วยให้ลูกพัฒนาการในด้านภาษาและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

การเลี้ยงลูกด้วยหลักการ “กอด-เล่น-เล่า” จะเป็นการให้ลูกมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในระยะเวลาที่สำคัญ โดยใช้วิธีที่ไม่ซับซ้อนและเรียบง่าย ทำให้เกิดประสบการณ์ที่มีคุณค่าและทรงจำอันดีในครอบครัวทุกครั้งที่มีเวลาพักผ่อนอยู่ด้วยกัน

เอกสารอ้างอิง

TERO Digital. (2566). การเลี้ยงลูกด้วยหลักการ “กอด-เล่น-เล่า” ช่วยเสริมพัฒนาการในช่วงวัยเด็ก”. สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2567 จาก  https://www.youtube.com/watch?v=9D5ti-3qKeQ