‘ศิลปะนอกกรอบการตัดสิน’ ครู ศิลปะด้านใน และการเพิ่มความเป็นมนุษย์เข้าไปในการเลี้ยงเด็ก

นิยามของ ‘ศิลปะ’ ในความคิดของใครหลายคนคงเป็นการวาดรูปด้ […]

ต้อม

06/07/2023